Helgelands own CMS system
Now you get everything you need to get on the web! You can now rent Vega CMS, including design and support,
for only € 20,- a month!
A simple way to rent tools and technical personel, and the site? it's yours.
Startup fee: € 139,- Read more..
Vega CMS
Help
Booking
   Meny

Latest news:

Warning! Microsoft scammers upshift before Christmas
22nd of December 2015 10:32 AM
De spoofer norske nummer for at du skal tro...
» Read more..

Feilrettinger på vei
(2015/Aug/31)
Tekniske problemer
(2015/Aug/20)
Sikker tilkobling til VegaDesign.net
(2014/Sep/04)

» More news..


 
 
 
 

Endringslogg / Bugfiks

 

VERSJON 6.0.3.1 (desember 19)

 • Filer som ikke lenger er i bruk er fjernet
 • Mindre endringer til kildekoden til systemet
 • Galleri: Administrasjon - Mindre stilendringer
 • Galleri: Administrasjon - videresending feilet ved valg av massehandling
 • Galleri: Administrasjon - bilde satt til skjult viste feil farge
 • Galleri: Administrasjon - justering av ikoner
 • Galleri: Administrasjon - La til nytt photoshop format til opplasting av filer
 • Om en nyhet skal ha facebook lik, del, print og tips er nå valgfritt
 • Mindre justeringer til intern notat/internmelding systemet
 • Mindre justeringer til sidelisten
 • Justeringer til feilmeldinger fra versjon 1.1 til 2.0
 • Flere rettinger av XSS sårbarheter
 • Konvertering av enkelte elementer fra gif/jpg til svg
 • Mindre justeringer og rettelser til kommentar av nyhet funksjonen
 • Feilretting til ny ordre i bookingsystemet (feil ordrenummer ved fortsett ordre)
 • Lisensnummeret er flyttet fra administrasjonens hovedside til globale innstillinger
 • Mindre justeringer og feilrettinger til administrasjonens menyer
 • Mindre justeringer til feilrapportering for raskere feilsøking samt flere 5XX koder
 • Feilretting og forbedringer til beskrivelse av Sidens Tittel og Internt sidenavn ved redigering/opprettelse av en side

 

VERSJON 6.0.3.0 (november 19)

 • E-post varsling: Justering av semantisk oppbygging av utsendt epost for varsling av en admin
 • Bookingsystemet: retting av dekningsprosent beregningen per måned
 • Kontrollpanelet: Flere GUI elementer oppdatert
 • Galleriet: Offentlig del - Tilpasset sortering av bilder
 • Galleriet: Offentlig del - Feilrettinger
 • Galleriet: Admin - Sortering av bilder ved dra og slipp metoden
 • Galleriet: Admin - Forbedringer av designet til oversikt over bilder i et galleri
 • Galleriet: Admin - Tilpassing av listevisning for et galleri
 • Galleriet: Admin - Sortering av bilder i listevisning
 • Galleriet: Admin - Støtte for opplasting av .mp4 .wmv .ai og .eps
 • Login: Mindre endringer til GUI
 • Administrative koblinger i toppen på hver side har fått mindre justeringer
 • System: Oppdatering av systemet har fått mindre justeringer (kun synlig for leverandør) Resulterer i kortere nedetid ved oppdateringer.
 • CTRL+S tastatursnarvei for å lagre endring fungerer for TinyMCE 5
 • CTRL+S tastatursnarvei fungerer også for redigering av en nyhetsartikkel for TinyMCE 5
 • GitHub Repository for bedre feilrettinger, forbedringer og endringer av systemet
 • Visning av oppdatering i kontrollpanelet og liste over oppdateringer (denne listen)
 • Fjernet systemfiler som ikke lenger er i bruk og som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko på sikt
 • Teller hvor mange sidevisninger hver enkelt nyhetsartikkel har (vises kun for en administrator)
 • Administrasjon: lagre/rediger knapper har fått justering til design og animasjon
 • Innlogging ved CTRL+E har fått mindre justeringer til GUI
 • Besøksteller: rettet i kode for å identifisere søkeroboter/crawlers
 • Mindre endringer til "Kontakt support" under Hjelp
 • Direktelenke til fjernhjelp på "Kontakt support" siden under Hjelp

 

VERSJON 6.0.2.9 (oktober 19)

 • Editor: I tillegg til TinyMCE 3.5 tekstbehandler kan en nå velge mellom TinyMCE 3.5 og TinyMCE 5 for redigering av innhold
 • Editor: Innsetting av bilder, lenker og media/video fått et løft
 • Bugfix: Adminmeny hoppet kontinuerlig
 • UI: Adminmeny justeringer ved marginer for menyvalg
 • Avviklede filer slettet permanent
 • Oppgradering av filkontroll
 • Sikkerhetsendringer til databasetilkoblinger og variabler
 • Oppgradering av fil og bilde opplasting med støtte for TinyMCE 5
 • Oppgradering av dialogen for valg av bilde eller fil i TinyMCE 5
 • Oppgradering av kildekode for flere filer til gyldig HTML5
  /icon mappen og innholdet fases ut gradvis fra nå av og byttes ut med .svg eller .png filer/sprites
 • Filutforsker: Forbedringer i listemodus - Bilder viser nå miniatyr i tillegg til filnavn
 • Filutforsker: Forbedringer for valg av album og mapper
 • Filutforsker: Designendringer. Valg av stor bildefil om den eksisterer
 • Systemstatistikk: forbedret versjonskontroll
 • Internmeldingsystem: forbedringer til GUI
 • Internmeldingsystem: Nå mulighet for å bli varslet via epost ved interne meldinger (under profilinnstillinger)
 • Internmeldingsystem: Retting av uthenting av mottakere ved opprettelse av ny melding
 • Mindre justeringer av adminmeny (marginer)
 • Gjestebokinnstillinger: mindre justeringer til GUI og nå valgt editor for postregler
 • Tømming av blokkeringsdata for gjesteboken har fått en oppdatering.
 • Mindre justeringer til besøksteller og statistikkvisning
 • Cookies/Informasjonskapsler mer i tråd med regelverket til GDPR

 

VERSION 6.0.2.8

 • XSS rettelser
 • Bookingsystemet: Forbedring av ordreoversikten
 • Bookingsystemet: Forbedring av fakturalayout både for PDF og epost
 • Bookingsystemet: Feilrettinger til opprettelse av ny ordre
 • Bookingsystemet: Flere feilrettinger til javascriptene
 • Konvertering av enkelte symbol og grafikk elementer til .svg format for bedre skalerbarhet og mindre filstørrelse
 • Forbedringer av støtten for mobilvisning
 • Sikkerhetsforbedringer
 • 400,401,403,404 og 500 feilmeldingene forbedret for mobilvisning
 • .htaccess sikkerhetsjusteringer
 • Kontaktskjema: forbedring av filtrering av søppel
 • Backupfunksjon: ekstrafunksjoner og forbedringer
 • Arrangementer: Modulen har fått flere feilrettinger og sikkerhetsoppdateringer
 • Globale innstillinger: ekstra støtte for videresending av epost
 • Besøkstellere: forbedringer og sikkerhetsoppdateringer
 • Adminpanel: generelle feilrettinger og justeringer til visning av stort kontrollpanel
 • Adminpanel: enklere visning av generell status
 • Nye verktøy for kontroll og vedlikehold av filsystemet
 • HD grafikk for adminpanelets menyer
 • Enklere feilrapportering dersom en feil oppstår og loggføring av anonyme hendelser for enklere debugging av systemet
 • Rettelser til kommunikasjon mellom nettsted og PayPal for kortbetaling
 • GUI: Systemstatistikk - justering av font og størrelse
 • Justering av javascript versjoner og forbedring av kode
 • Forbedring av språkpakkene
 • Forbedring og støtte for GDPR i forbindelse med personvern og informasjonskapsler
 • Galleri administrasjon: forbedring av sortering av mapper/galleri
 • Opprydding og forbedringer i flere javascript
 • Nye ikoner for sletting av elementer
 • Nyere versjon av jquery tatt i bruk
 • Galleri administrasjon: Ny funksjon -roter bilde
 • Admin meny: justert layout på menyene samt lagt til mulighet for snarveier/tastekombinasjoner for raskere navigering

 

VERSION 6.0.2.7

 • XSS rettelser
  OBB-757633 -> patched
  OBB-761819 -> patched
 • Oppdatering til ankomst og avreise datoene på bestillingssidene til bookingmodulen
 • Bugfix: retting av PDF funksjon for bookingmodulen (pdf som automatisk tillegg i epost)
 • Bugfix: retting av faktura for sending over epost (faktura innebygget i epost)
 • Justeringer av funksjon for uthenting av kontaktinformasjon i bunn av nettsted (optimalisering)
 • Designelementer i kontrollpanelet har fått mindre justeringer
 • Optimalisering av .htaccess filen for å øke sikkerhet mot XSS

 

VERSION 6.0.2.5 and 6.0.2.6

 • Flere XSS (Cross Site Scripting) Sikkerhetsfeil rettet
  OBB-723463 -> patched
  OBB-636054 -> patched
  OBB-727992 -> patched
  OBB-727993 -> patched
  OBB-726754 -> patched
  OBB-726463 -> patched (now redirects to 404)
 • Oppdatering til PHP 7.X
 • UI Layout forbedret
 • JS filer oppdatert
 • Bedre støtte for HTTPS
 • Ekstra funksjoner for redigering av innhold
 • Bedre sikkerhet for SQLinjection angrep
 • Enkelte filer endret for å bytte ut kode som ikke lenger støttes av server
 • Navneendring: Fra "ProfileDesign CMS" til "Vega CMS" (mer info kommer)
 • Lagt til ny "loading" animasjon som inneholder den nye logoen

Mer info kommer..

 

VERSJON 6.0.2.4 (2014) (kommer)

 • Mindre feilrettinger til systemet. Enkelte nye stiler lagt til stilarket for kontrollpanelet.
 • Sider: Drag N' Drop for endring av rekkefølge for sider. Nå kan du endre rekkefølgen til en side med å dra og slippe den over en annen side i listen for å bytte plass. Flyttingen skjer i sanntid og markøren endrer seg til opptatt mens den venter på at serveren skal fullføre omrokeringen av siden. (under utvikling)
 • Flyttet på felter på opprett ny side og endre side slik at det blir enklere å bruke systemet. Alle innstillingene er fremdeles der, men nå ligger disse under skjulte menyer på samme side.
 • Oversettelser: Nå er engelsk oversettelse av en side flyttet til en egen database. Du kan nå velge om du skal redigere siden like over innholdsdelen. Muligheten for å opprette en oversettelse er bare tilgjengelig under redigering av en side.
 • Sider: adressen til siden genereres nå automatisk ut fra tittelen til siden. Denne kan fremdeles endre av brukeren under opprettelse av nye side.  Dette feltet kan ikke endres i ettertid. Feltet brukes blant annet for å opprette oversettelse til den aktuelle siden.
 • Nyheter: mindre feilrettinger.
 • Kontrollpanel i fullskjerm: mindre justeringer til administrasjonsmenyen.
 • Menyene: brukere med tilgang som forfatter hadde tilgang til å opprette en nye side. Disse tilgangene er nå fjernet for forfatter og utgiver.
 • Ny modul: Register. Registrering av gjenstander for eksempelvis museum nå opprettet.
 • Sidemeny: Menyen i venstre felt har fått en del feilrettinger. Løste også feilen ved at dersom en sto på en underside, og siden som denne undersiden lå under ikke var synlig i menyen, vistes ikke hovedsiden. Koden vil nå genereres riktig og linken til hovedsiden vil nå vises uansett.
 • Sidekart: Nederst på denne siden vises antall offentlige sider.
 • Galleri: Drag N' Drop sortering av album og mapper.
 • Galleri: Opplasting av bilder/filer vil nå lagre filene i en egen mappe på serveren og oppretter automatisk disse mappene selv. Dersom en flytter en fil/bilde vil adressen til bildet automatisk oppdatere seg selv.
 • Administrasjon forside: Nå vises et tilfeldig sitat nederst på denne siden.
 • Ikoner vises nå riktig med kontrollpanelet i fullskjermvisning.
 • Loginboks ved CTRL+E: Loginboksen følger nå etter dersom vinduet endrer størrelse eller en skroller ned siden slik at denne alltid er i sentrum så lenge den er åpnet.
 • Ny funksjon (kommer): Overføre "Side til nyhetsartikkel" og overfør "Nyhetsartikkel til side", slik at en kan omgjøre en side til en nyhet og vise versa.

 

 

VERSJON 6.0.2.3 (2013)

 • Feilrettinger
 • Kontrollpanel: Nytt design på kontrollpanel i fullskjermvisning.
 • Ved fullskjermvisning er nå også en meny øverst på siden slik at en kan returnere tilbake til kontrollpanelet. Her med funksjon for å logge av og endre profil.
 • Stilark: Flere stilsett lagt til. Endringer til stilsett for systembeskjeder.
 • Loginskjema: Mindre feilrettinger og endring av farger og mindre justeringer til oppsett.
 • Login ved hjelp av tastekombinasjonen CTRL+E. Fungerer også med kombinasjonene ALT+E og CTRL+ALT+E. Samt krysset øvert i høyre hjørne på denne loginfunksjonen også oppdatert for IE10 og IE11 samt Firefox 26.
 • Modulløsninger. Egen indre struktur for moduler er endret. Nye moduler tilpasset systemet.
 • Modul: Bookingsystem. Videreført fra gammelt system til nytt system. Her er det en del feilrettinger som blant annet gjorde at kunder kunne booke seg inn på en deaktivert utleieenhet selv om denne var satt som avslått. Utleieenheten kan vises på flere forskjellige sider og mange bookingkalendere kan vises på samme side. Forbedret farger og grafikk. Også med nummererte uker. Nå med momsregning innebygget som et valg. Andre muligheter for rabatter og valutta. Nå også på både norsk og engelsk. Bestillingsskjema husker enkelte felter frem til økten avsluttes (nettleseren lukkes). For den administrative delen er nå også hurtigregistrering av en bestilling opprettet, forbedret visning av ordrer. Totalt konvertering til det nye systemet. Mindre kode for forbedret hastighet.
 • Admin menyen i toppen av nettsted tar også nå hensyn til plugins/miniutvidelser/moduler.
 • Modul: SPADS/Miniutvidelser. Mer kontroll over innhold i sidekolonnene på nettsted. Kan kontrollere enkle teksbokser til avansert styring av reklamer og sponsorer, registrering av antall klikk og tidsstyring.
 • Galleri: Forbedret kildekode. Gjenstående tomme ruter i et galleri hadde semantisk ukorrekt kode. Dette er nå rettet. Forbedring av spesielle tegn og karrakterer i beskrivelse av bilder og filer.
 • Opplasting av bilder og filer: Forbedret kildekode til opplastingene. Riktig justering av miniatyrvisning i enkelte nettlesere. Hurtig avmerking av stor størrelse på bilder eller sletting av bilder.
 • Opprettelse av nytt album/mappe: benytter nå filstruktur på server (mappestruktur) med hensyn til eldre bilder som allerede ligger i galleri. Kontroll for opprettelse av nye mapper og forhindre uønsket tilgang til mappene.
 • Filutforsker: Bedre intergrering mot TinyMCE. Forbedret uthenting av bilder og filer fra galleriet til sider/nyheter og tilleggsmoduler. Forbedret stilsetting av layout og total overhaling av kildekoden til denne. En kan nå laste opp bilder til galleriet uten å navigere bort fra ny/rediger side og ny/rediger nyhet.
 • Teksteditor: Forbedret intergrering mot fremtidige versjoner av TinyMCE samt mulighet for dobbeltklikking på innhold etter innlogging for automatisk åpning av editor.
 • Nyheter: Ingressfelt ikke lenger påkrevd. Dette er flyttet ned under innhold. Media og innstillinger til en nyhet flyttet under egne nedtrekksmenyer for å minske forvirring da det etter vert er blitt en god del innstillinger. Fjerning av felter ved opprettelse av nyhet da disse ikke var i bruk og bare skaper forvirring.
 • Gjestebok: Forbedring av feltkontroll. Mindre feilrettinger. Administrator kan skjule en kobling postet av en besøkende uten å fjerne lenken helt. Tømme blokkeringsdata for begrensning av antall innlegg per døgn. Gjestebok innstillingene er nå flyttet inn under den administrative delen til gjesteboken i stede for under globale innstillinger.
 • Administrasjon: Forbedring av ikoner til forskjellige handlinger. Bruker nå "sprites" i stede for enkeltikoner for hvert element. Noe som minsker antall spørringer til server og forbedre hastighetene på lastign av nettsted. (ytelsesforbedring)
 • Sidesystem: Fjernet hovedsiden som valg under "plassering" av side, da dette bryter listevisningen til menyen og gjør det vanskeligere å navigere på nettstedet. Noe mindre forbedringer til opprettelse og endring av sider.
 • Kontrollpanel: Ved forskjellig bredde på innhold vises nå flere administrative ikoner i kontrollpanelet alt etter hvor bred innholdsdelen på nettsiden er. Ved fullskjermvisning av kontrollpanelet vises nå de fleste ikoner. Noe forbedring av stilarket i forbindelse med dette.
 • Sidevisning: forbedring av listevisningen over sider slik at denne vises korrekt både før og etter utført søk etter side.
 • Forbedring av verktøytips.
 • BruteForce Protection: Oppsatt og testet for beskyttelse mot bruteforce angrep mot nettsted og forbedring av beskyttelse mot SQLinjection angrep.
 • Klargjøring for splitting av språkutvidelsen. I stede for å lagre norsk og engelsk i en og samme oppføring vil det bli lagret en oppføring i hver respektive tabell for det aktuelle språket. Dette vil fjøre det enklere å hente ut bare nødvendig informasjon og minske noe av belastning på server.
 • Ekstra plugins til jQuery lagt til for forbedret funksjonalitet og brukeropplevelse.
 • Justering og korrektur av språkpakker.
 • Noen mindre justering til velkomst e-post til ny bruker.
 • Vannmerke for kontrollpanel.
 • Favicon.ico oppdatert.
 • Internmeldinger har fått noen mindre justeringer. Tilrettelegging for utsending av e-post ved ny melding.
 • Nyheter: Behandle flere nyheter samtidig med massehandling. Publiser/deaktiver/slett mange nyheter.
 • Lagring ved hjelp av ajax (asynkron lagring). Med tilbakemelding dersom sesjon utgår før en lagrer for å forhindre tap av data.
 • Fullskjerm av kontrollpanel: Venstre meny stasjonær ved lange dokumenter/sider for å forhindre at denne forsvinner ut av skjermbildet dersom en ruller nedover siden.
 • Forbedret støtte for touch-skjermer. Flere av systemets funksjoner er nå oppdatert og forbedret med tanke på touch-skjerm.
 • Myk rulling ved anchor koblinger (koblinger internt på en enkelt side)

 

ProfileDesign CMS Lite

VERSJON 1.0.0.1

 • Ny enkelt minimalistisk CMS system med mulighet for oppgradering til ProfileDesign CMS Pro.
 • Med mulighet for endring av innholdet på en side.
 • Forbedring av kildekode.
 • Flere valg i kontrollpanelet. Nå kan profilen til en bruker endres.
 • Loginskjema vises med riktig stilsett.
 • Enklere endring av e-post til kontaktskjema.
 • Klargjort for templates/stilmaler for bruk med flere forskjellige typer design.
 • Noe forbedring av stilarkene.

Listen er ikke komplett.

 

 

 

VERSJON 6.0.2.2 (JAN 2013)

 

System:

 • Kritisk bugfix: En feil i britisk sommertid funksjonen gjør at dersom denne aktiveres når det ikke er sommertid hos webhotell som ligger på one.com sine servere gjør at hele innholdet på nettsiden blir utilgjengelig. Denne funksjonen skal sørge for at klokken flytter seg i takt med sommertid justeringene automatisk slik at tiden på nettsider blir riktige.
 • Forbedring: Skriftstørrelse og type for listen over backup filer er justert.
 • Forbedring: Ikoner på administrasjonspanelets hovedside viste før 5 ikoner. Denne viser nå flere ikoner basert på bredden på nettstedets innholdsdel. Dersom en viser administrasjonen i stor størrelse vil alle tilgjengelige ikoner vises.
 • Ny funksjon: Maintenance mode/Vedlikeholdsmodus. Ved oppdatering av systemet settes nettstedet i vedlikeholdsmodus. Login boksen og loginsiden er fremdeles tilgjengelig, etter innlogging kan en fremdeles se hele nettstedet.
 • Endring: Ikonene til galleriet, nyheter, sider og lenker er nå oppdatert.

Internmeldinger:

 • Forbedring: Internmeldinger er forbedret og får mer oversiktlig grensesnitt. Samt svar og videresendfunksjoner.
 • Ved opprettelse av ny melding kan en sende meldingen ved å klikke på send ikonet øverst i høyre hjørne. Dette ikonet fungerer bare dersom emnefeltet har innhold og mottaker er valgt.
 • Ny funksjon(kommer): Internmeldinger får en ny funksjon for å kunne bli varslet på e-post dersom en får svar på en internmelding.

 

Kritisk feilfiks vil bli rullet ut til alle brukere av systemet fortløpende så snart alt praktisk er ordnet.

 

 

VERSJON 6.0.2.1 (OKT/NOV 2012)

 

Nyheter:

 • Ny funksjon: Nyhetsarkiv: Arkivere nyheter og flytt dem til arkivet. Dette vil flytte en nyhet ut av nyhetsoversikten og inn i nyhetsarkivet.
 • Tillegg: Nyhetsarkiv: En nyhet flyttet til arkivet av en administrator vil ikke vises i det offentlige nyhetsarkivet med mindre nyheten er satt til publisert og har gyldig dato for publisering.
 • Tillegg: En nyhet kan ligge i nyhetsarkivet i kontrollpanelet, men likevell ikke vises offentlig dersom en velger at nyheten skal være en kladd, krever gjennomgang eller setter Stopp publisering til en dato som allerede er passert.
 • Ny funksjon: Publisere/Deaktivere flere nyheter samtidig. (behandling av nyhetsartikler)

 

System:

 • Ny funksjon: Nyheter/Sider lagring ved ajax (uten behov for å laste inn siden på nytt) for mer effektiv og raskere lagring, samt gjøre det enklere å lagre når en arbeider med en side. Funksjonen er individuell og velges av brukeren selv. For de som ikke har støtte for ajax vil kunne velge ordinær lagringsmetode i sin profil. Vil kun gjelde for aktiv lisens og deaktiveres automatisk ved utgang av lisensperiode. Da vil ordinær lagring benyttes. Dersom en blir logget ut mens en arbeider med siden, vil det varsles om at det må logges på systemet igjen for å kunne utføre lagringen, dette vil forhindre tap av data i likhet med ordinær lagring. Man får mulighet til å logge inn uten å forlate siden en står på for å forhindre tap av data. Ved å trykke CTRL+S vil gammel lagringsmetode bli benyttet.
 • Endring: Administrasjonsmeny (Hovedmeny) hadde før mulighet for å velge to forskjellige utførelser av menyen, nå er det bare én utførelse av denne. Valget for å velge den gamle typen er fjernet.
 • Endring: TinyMCE: (tekstbehandleren) Fjernet lagre og nytt dokument knappene på verktøylinjen. Denne ble benyttet som et tilleggsalternativ for å lagre en side/nyhet. Disse funksjonene finnes allerede. Tastekombinasjonen "CTRL+S" fungerer enda og vil lagre siden/nyheten ved hjelp av standard lagringsmetode.
 • Endring: Språk - Bedre oppdagelse av besøkendes språk for å vise riktig språk automatisk. Flere nettlesere rapporterer dette forskjellig. Bredere støtte for flere nettlesere.
 • Endring: Administrasjonspanelet: Kontrollpanel menyen øverst i venstre hjørne trenger en bare å bevege musepekeren over for at den skal utvide seg.
 • Bugfix: Gallerifunksjonen til en nyhet: Dersom en viste et album i toppen av en nyhet, vistes kun det første bildet. Lagt til støtte for aw-showcase plugin (javascript).
 • Bugfix: Logg inn: Dersom en ble logget ut pga inaktivitet etc. ved redigering av en nyhet eller en side, ville pålogging returnere en feilmelding at informasjon mangler dersom en logget inn igjen ved å fylle ut påloggingen på samme side som feilmeldingen. Rettet.
 • Bugfix: Visningsproblemer med nyhetsoversikten i eldre versjoner av Internet Explorer nettlesere. Viste sort bakgrunn for enkelte elementer. Rettet.
 • Tillegg: Nå vil også /no eller /en bak nettadressen til nettstedet fungere som språkvalg.
 • Endring: jQuery er oppdatert fra 1.7.2 til 1.8.3. (se jquery.com)
 • Bugfix: Tabulator index til login sidene rettet.
 • Oppgradering: Ved bruk av kontrollpanelet i fullskjerm modus, vil nå en ny og forbedret administrasjon/layout brukes for mer effektiv behandling av nettstedet og for raskere tilgang til funksjonene i systemet.

Galleri (admin):

 • Endring: Nytt album: Gjør nå alle valg tilgjengelige ved valg av album.
 • Endring: Ny mappe: Deaktiverer alle valg som bare skal være tilgjengelige for bildealbum.
  Samme gjelder for redigering av eksisterende album/mappe.

Gjestebok (admin):

 • Ny funksjon: Deaktiver lenke i url feltet til hvert innlegg i gjesteboken. Lenken skjules bare for offentligheten, for fjerning må hele posten fjernes.

 

Ikke sluppet enda. Trenger testing. Vil bli rullet ut fortløpende.

 


 

 

VERSJON 6.0.2.0 (AUG 2012)

Galleri:

 • Administrasjon: Muspeker over albumnavn gir en forhåndsvisning av noen få bilder i galleriet, samt tips.
 • Farger i menyen gjenspeiler seg nå i galleriets administrative del.
 • Fargen på offentlige/ikke offentlige bilder vises nå korrekt både i standarvisning og listevisning.
 • Albumtips flyttet til bunn av album. Indikerer nå fargene.
 • Enkelte deler av galleriet har nå fått en oppdatering av farger og stiler, samt skrifttyper som er brukt.
 • To nye funksjoner for massebehandling av bilder: Skjul/Publiser mange bilder samtidig med å avmerke bilder og velge handling nederst i albumet.
 • Albumoversikten: informasjonen (infoikon bakerst i hver rad) har nå blitt høyrejusterte, fått informative ikoner og datoformatet er endret for denne visningen.
 • Ny opplaster av bilder tatt i bruk. Plupload for flash/html5/silverlight/gears/browserplus/html4 med dra/slipp funksjon. Javaopplaster som sekundærmulighet for opplasting av bilder/filer

 

 

Globale innstillinger:

 • Fargen til menyen gjennspeiler seg nå i hovedpunktene
 • Ny funksjon: tving endring av passord for nye brukere ved førstegangs pålogging.
 • Ny funksjon: automatisk passordgenerator for oppretting av nye brukere.

 

System:

 • Språkpakker: Feilrettinger og tillegg.
 • Gjestebokinnstillingene er nå flyttet fra globale innstillinger til gjestebokens administrative del.
 • Bugfix: Login siden viste sort bakgrunn i stede for hvit i enkelte IE nettlesere.

 

Nyheter:

 • Velg hvordan nyhetene skal listes opp. En artikkel på hver rad eller 1 stor artikkel, 2 små, 1 medium, 2 små.

 

 

VERSJON 6.0.1.9

System

 • Vedlikeholdsmodus for tjenesteleverandør. Under en oppdatering av systemet vil kun tjenesteleverandør kunne logge inn i systemet.
 • Brukere som allerede er pålogget vil ikke bli berørt, men vil se et varsel i kontrollpanelet.
 • Datoen til counteren (telleren) for unike sidevisninger viser nå en fastsatt dato for når telleren ble tilbakestilt siste gang.
 • Færre spørringer til databasen gjør nå at sidene genereres litt raskere enn tidligere (performance).
 • Mer oversiktlig redigering/oppretting av siders innstillinger.VERSJON 6.0.1.8

 

Følgende oppdateringer vil gjøre en økning i systemversjonen fra 6.0.1.5 til 6.0.1.8.


System:

 • TinyMCE for redigering av innholdet i nyheter og sider hadde en feil som gjorde at ved innsetting av bilde ikke fungerte som den skulle. Dette er nå rettet.
 • Mindre kosmetiske feil rettet.
 • Verktøytips er nå forbedret. (muspeker over enkelte element viser et verktøytips med informasjon for å hjelpe brukeren)Linkmodul:

 • Flyttet beskrivelsen til link kategorier til et verktøytips. Ved å holde musepekeren over spørsmålstegnet som er bak hver kategori vil beskrivelsen vises.Sider:

 • Knappene øverst på sideoversikten har fått nytt design.


Redigere og opprette ny side:

 • Ny side: Feltet "Internt sidenavn" har nå fått mer informasjon.
 • Rediger side: Feltet "Internt sidenavn" kan ikke lenger endres for opprettede sider,
 • Dette er for å unngå at linker som peker på en bestemt side ødelegges.
 • Flere funksjoner lagt til, blant annet kan en skjule kollonen med menyen for å få mer plass til innholdet på en side. Du kan velge for hver enkelt side om høyre/venstre kollonne skal skjules.
 • Kollonene skjules ikke som standard.


Internet Explorer viste ikke sidenavn riktig, men sentrerte i stede sidenavnene i sideoversikten. Dette skal nå være rettet.

 • Ved valg av Engelsk språk, vises nå den engelske tittelen på siden på sideoversikten.
 • Ved søk på sidenavn, søkes det også gjennom de engelske sidetittlene samtidig.Spørsmål og Svar (FAQ):

 • Innholdet i guider o.l. er oppdatert.
 • Alle spørsmål og svar, guider osv. har fått standard skrifttype og størrelse. (felles for kontrollpanelet)
 • Bildene i guidene er oppdatert.Nyheter:
Du kan nå velge en av fire statuser til en nyhet:

 • Publisert (grønn tittel): (Publiserer nyheten så lenge start publisering (datoen) er passert, og feltet stopp publisering (datoen) ikke er nådd, eller feltet er tomt.
 • Kladd (Sort tittel): Nyheten vil ikke vises for offentligheten, men er lagret i systemet. Kjekt for de som skriver lange artikkler og ønsker å skrive en artikkel ferdig senere.
 • Venter gjennomgang (Rød tittel): Ved flere administratorer/forfattere kan flere se gjennom en artikkel før den publiseres. Forteller andre brukere som er pålogget at denne artikkelen krever mer oppmerksomhet.
 • Stoppdato nådd: Artikkelens stoppdato er nådd, og artikkelen vises ikke lenger for offentligheten (Stoppdato må endres eller slettes før artikkelen kan vises igjen).

 
 - Redigere en nyhet feilet selv om en endret et felt. Denne er nå rettet.


Galleri:

 • Knappene øverst på kategori/album oversikten har fått mindre justeringer.
 • Oppdatert/Opprettet og annen info om album/mappe er flyttet til verktøytipset en får når en holder musepekeren stille over spørsmålstegnet bak hvert album/mappe.
 • Dette for å gi mer plass til album/mappe navn og rydde mindre viktige ting unna.Brukere:
Brukernivå innført:

 • Admin: full tilgang til systemet.
 • Utgiver: Kan bare skrive og poste nyheter, godkjenne andres nyheter og laste opp bilder. Kan ikke endre sider eller administrere systemet. Denne brukeren har begrenset med tilgang.
 • Forfatter: Kan skrive nyheter, men bare lage nyheter med statusen "Kladd" eller "Venter gjennomgang". Kan ikke endre sider eller administrere systemet. Dette er den laveste tilgangen. Brukeren kan ikke påvirke den offentlige delen av nettstedet.


 - Listen med brukere har nå fått et designmessig løft, samt brukere med lavere tilgang kan ikke endre eller slette andre brukere.

Egen profil:

 • Profilbilde til bruker kan nå lastes opp. Hvis en bruker skriver en nyhet, vil man med å klikke navnet til forfatteren av nyheten kunne se egenbeskrivelsen(satt i profilen), se profilbildet og sende brukeren e-post via et skjema (for å beskytte e-post adressen)
 • Kontaktskjema for hver enkelt bruker er beskyttet av et søppelpostfilter.
 • Mulig å slette eget profilbilde.


Opprette ny bruker:

 • Når du nå oppretter en ny bruker, vil registrerings informasjonen bli sendt til den oppgitte e-post adressen,
 • Der vil all nødvendig informasjon om hvordan brukeren går frem for å logge seg på systemet.
 • Dette hjelper nye brukere i gang med systemet på en enkel og effektiv måte.Gjestebok (admin delen):

 • Oversikten over innlegg har fått et designmessig løft, samt sidenavigering mellom hver side har fått noen små designmessige forbedringer.
 • Innstillingene for gjesteboken (hvor mange innlegg en kan poste, deaktivere skjema osv.) er flyttet fra globale innstillinger til like over innleggene i kontrollpanelet.Språkpakker:

 • Innrapporterte skrivefeil rettet.

 

 

VERSJON 6.0.1.5 (15.02.2011)

Følgende oppdateringer vil gjøre en økning i systemversjonen fra 6.0.1.2 til 6.0.1.5. Oppdateringene er rullet ut til alle brukere.


System:

 • Javascriptene optimalisert og skal ikke lenger gi feilmeldinger i Internet Explorer eller Opera nettleserene.
 • Kommentarer til nyheter er nå forbedret og bruker ajax. Kommentarfeltet minimalisert og vil maksimeres når det blir valgt. En kan nå få en oversikt over alle kommentarer og behandle disse ut fra forsiden under "System" - "Nyheter". Der vil en nå se hvilke kommentarer som krever godkjenning og hvor mange som er kommet inn totalt.
 • Mulighet for å like en nyhet på siden via funksjonen gjennom Facebook (liker knapp). Denne poster nå en ordentlig lenke til din egen profil på facebook. Bare du og de du har satt som mulighet til å se slike lenker i innstillingene på Facebook vil kunne se om hvem som liker siden. Dersom en ikke er i vennelisten eller du har private innstillinger, vil det stå f.eks. "En person liker dette" uten at de uten tilgang har mulighet til å kunne se dette. Ikke engang sidens administratorer.
 • To stilark separerer nå kontrollpanelet fra resten av nettstedet for å maksimere hastigheten på nettstedet. Her jobbes det enda med et caching problem.
 • Menysystemet har nå trestruktur og du ville kunne velge hvilke sider som skal ligge under andre. Denne kjører rekursiv uthenting. Her kommer det mulig en bit for å skjule underpunkter etter hvert.
 • dittdomene.com/login vil nå videresende deg til din aktuelle login for nettsiden.
 • Hjelp databasen oppdatert med mer informasjon og nye hjelpmuligheter for bruk av systemet.
 • Globale innstillinger har nå fått mulighetene til å sette dato format, tidsformat og valg av sommertid. Samt valg av tidssone.
 • Alle administrative knapper som "Lagre", "Angre" osv er nå blitt uthevet for å gi en klarere oversikt.
 • Ajaks for sidesystem: dynamisk sette sider til "offentlig"/"ikke offentlig" og samme funksjon for menyvalg.
 • Rader per side (Sideoversikt i kontrollpanelet): Har fått en forbedring og forstyrrer nå ikke samkjøringen med andre hurtigmenyer eller funksjonen Lightbox.
 • Brukersystemet har fått noen mindre kosmetiske oppdateringer og feilrettinger.
 • Nyhetsystemet: Mellomrom mellom to små nyheter ved siden av hverandre har nå fått mellomroms justering for å unngå at tekst flyter for nær anre nyheter. Bilder i nyheter (forsiden av nyheter) vil nå ha en større margin til tekst.
 • I kontrollpanelet kan nå nyheter sorteres alfabetisk A-Å, Å-A eller standard etter både nyhetstittel og forfatter.
 • Galleri: dersom en sto i en tom filmappe, og klikket på ny fil funksjonen, ville en bli sendt til den gamle opplastingsfunksjonen.
 • Sommertid: denne kontrollerer nå alle datoer og sjekker at disse er riktige ved innsetting av ny innformasjon til systemet.
 • Oppdateringsfunksjonen: Tar seg nå av omfattende kontroll av databaser og felter i disse. Samt innkjøring av ny databaseinnfo til utvalgte databaser. Her er det nå større oppdateringer som nå kan hente inn totale dumpfiler til SQL og kjøre disse inn i databasen fra backupfiler uten behov for tilgang til utvalgte filer. Dog kreves tilgang til FTP for å kunne kjøre oppdateringer på systemet.
 • Nyhetssystemet har fått bedre støtte for europeiske tegn i bildeadresser.
 • Feilmeldinger: Innhenting av mal for feilmeldinger og meldinger generelt gjennom systemet har nå fått bedre kildekode samt en justeriing av farger og rammer. Minimalisert for raskere lasting av systemet.


Dette er ment som en loggføring og til info for andre programmerer som jobber med systemet. Her kan de gå inn og sjekke hva  som er blitt gjort samt sammenligne loggen med kommentarene i kildekoden til systemet. Dette vil også vise for alle hvilke forbedringer som er gjort. Intern loggføring er også på plass for programmerere.VERSJON 6.0.1.2 (06.12.2010)


Dette oppdateringen vil gjøre en økning i systemversjonen fra 6.0.0.1 til 6.0.1.2. Denne blir først aktiv når alle kontroller er utført. Informasjon om funksjoner og systemet finnes her: http://www.vegadesign.net/?side=omsystemet


System:

 • Justering for automatisk sommertid slik at en ikke trenger å tenke på å justere tidssone for at klokkeslett skal bli riktig ved sommertid start og slutt. Systemet justerer dette automatisk.
 • Hovedmeny: Minimalisert for å minske plassen den tar. Oppdatering av farger og ryddet opp i html kode.
 • Alle vitale knapper (som lagre, oppdater, tilbakestill, angre osv) har nå blitt fremhevet og gjort bedre synlige. Dette for å indikere bedre hvilke knapper som har vitale funksjoner for siden en står på.
 • Ved innsetting av bilder/filer fra galleri viste ikke riktig layout og farger. Denne er nå rettet og gjort mer universal.
 • Hjelpdatabasen er nå utvidet med flere tutorials og hjelp emner.
 • Lightbox lagt til (Kommer kanskje valg for Fancybox også ved en senere anledning). Ref: http://leandrovieira.com/projects/jquery/lightbox/
 • Slideshow funksjon: Nå mulighet for å ha miniatyr galleri med fade funksjon mellom bilder. Dette er en tilleggsfunksjon til systemet og går separat. En funksjon som krever moderat kunskap om html, noe som gjør at en med litt teknisk innsikt setter opp funksjonen for kunde. Egen informasjon om dette vil bli gitt til underleverandører.- Hvordan sette inn bilder, konfigurere lenker og tekst. Til å begynne med vil dette være en funksjon som gir designer og leverandør en større frihet i funksjonalitet og dynamisk innhold.
 • Lightbox og Slideshow funksjon samarbeider bedre uten å forstyrre hverandre.
Sidesystem:

Redigering og opprettelse av ny side har fått følgende tilleggsfunksjoner:

 • Metatags: Descriptions og Keywords
 • Ny side: Starter med å legge inn sidens innstillinger
 • Rediger side: Går rett til endring av selve innholdet på aktuelle side.
 • Redigering og opprettelse av side nå delt inn i 3 seksjoner. 1:Innstillinger, 2:Innhold, 3: Lagre/Reset
 • Side lang tittel
 • Dato for publisering: Kan velge at siden skal publiseres på et gitt tidspunkt i fremtiden eller med en gang.
 • Dato for publisering: Dynamisk kalender hvor tidspunkt kan velges.
 • Plassering av side. Nå vil det være mulig å velge hvilken side den nye/eksisterende siden skal ligge under. Dette vil vises som trestruktur i hovedmenyen dersom en ønsker å benytte denne funksjonen.Nyhetsystem:

 • Overskrift, Forfatter og Ingress må nå fylles ut. Dersom en av disse er blanke, vil lagre knappen være blankt frem til alle kriteriene er oppfylte. (Forhindre feil i lagring av nyhet).
 • Bedre og utfyllende hjelp informasjon for hvert felt og hvordan disse brukes.
 • Overskrift, Forfatter og Ingress feltet vil nå ha fargen rød dersom de er tomme, dersom de ikke er tomme vil de vises i grønt. Røde felter vil resultere i at lagre/oppdater knappen nederst på siden vil være låst til disse feltene er rettet.
 • Mindre justeringer til html kode; følger nå w3c standarder bedre.


Oppdateringene rulles ut så snart alle tester er gjort og funksjonene er klare for utrulling.VERSJON 6.0.0.1 (16.10.2010)

System:

 • Kontrollpanelets hovedside har fått hurtigmeny for raskere tilgang til funksjoner som er regelmessig brukt.
 • Nettsted statistikk skjules nå som standard men hentes frem dynamisk ved å trykke på knappen "Hent nettsted statistikk".
 • Rask endring av status på sider ved å klikke på X eller V i sidelisten. Gjelder for iMeny og Offentlig innstilling.Side system:

 • Utsjekking av sider. Forhindrer andre administratorer å gjøre endringer til en side du arbeider med. Administratoren velger selv om siden skal sjekkes ut for andre administratorer eller ikke. Berører ikke offentligheten for besøkende. Funksjonen bruker Ajax noe som gjør at siden ikke trengs å lastes inn på nytt for at endringene skal tre i kraft.
 • Velg antall sider som skal vises i sideoversikten. Ved endring av denne knyttes den til den brukeren som er logget på.Velg mellom 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 oppføringer per side. Innstillingen lagres på server, dersom samme bruker logger på en annen maskin vil den nye innstillingen gjelde også der.Galleriet:

 • Listevisning i av bilder viste ikke riktig i forskjellige nettlesere. Dette er nå rettet.
 • Sortering av bilder; endre rekkefølgen på bilder.
 • Liste over album/mapper: Rask endring av status til offentlig/ikke offentlig ved å klikke på X eller V.
 • Mindre justeriner av utseende til bildeoversikt.


Hjelp database: (Spørsmål og svar / FAQ)

 • Flere spørsmål og svar lag til med demonstrasjoner av hvordan utføre ting steg for steg.


Disse oppdateringene blir rullet ut fortløpende til alle som har gyldig system lisens.

 


VERSJON 5.9.9.9 (26.09.2010)

Oppdateringssystemet:

 • Lettere utvidelse av lisenstid for systemoppdateringer og innholdsoppdateringer.
 • Lagt til android detection for oppdateringssystemet, denne koden vil bli springbrett for å kunne hente ut designmal for mobile maskiner slik at nettsider kan vises på mobiltelefoner lettere. Denne inneholder en liste på over 100 forskjellige mobile systemer for egen tilpassing av mal til hvert system. Blant annet iPhone, xbox, palm, blackberry, symbian, ipad, webkit og mange flere. (rundt 830 linjer med php kode totalt)VERSJON 5.9.9.8 (22.09.2010)

System og TinyMCE:

 • TinyMCE nå testet og fungerer som det skal. Versjon 3.3.9 rullet ut til alle brukere.
 • Robots.txt oppdatert på alle servere
 • TinyMCE hadde en duplikat i koden, denne er nå fjernet.VERSJON 5.9.9.7 (19.09.2010)

Sidesystem og nyheter:

 • get_magic_quotes_gpc() for innleggelse av ny/rediger side og ny/rediger nyhet manglet. Denne er nå rettet.VERSJON 5.9.9.6 (18.09.2010)

Galleri:

 • JavaUploader oppgradert fra versjon 1.1 til 1.2.
 • Det er satt begrensning på maks 20 filer per opplastning. (Ingen begrensning for hvor mange som kan lastes opp totalt) Dette er en følge av at PHP 5.3.3 nå begrenser til 20 filer per opplasting. (satt av max_file_uploads parametre i php)
 • EXIF informasjon lastes ikke lenger opp. (Dette er mulig kommer senere)
 • JavaUploader Applet signert på nytt med Java JDK_6.u21 - 64 bits og vil være godkjent i 6 nye måneder.
 • Progress bar nå synlig i Upload applet.
 • Sikkerhet for File Upload Attac lagt inn for å forhindre uautorisert opplasting av filer til server.


Disse rulles ut til alle kunder så snart oppdateringene er testet og godkjent.


VERSJON 5.9.9.5 (17.09.2010)

System:

 • Rapportering av tidspunkt for passord sist endret var feil. Denne er nå rettet. Føglefeil av ny funksjon: Tidssone.
 • Rapportering av tidspunkt for sist pålogget i profil var feil. Denne er nå rettet. Følgefeil av ny funksjon: Tidssone.VERSJON 5.9.9.4 (16.09.2010)

System:

 • Stilark til tinyMCE oppdatert.
 • Versjon 3.3.9 av tinyMCE justert og rullet ut.
 • Tidssone har fått noen justeringer. Problemer med visning av riktig tid i kontrollpanelet.
 • Mindre småfeil rettet.
 • Index filen med designet oppdatert.VERSJON 5.9.9.3 (13.09.2010)

Sidesystem og nyheter:

 • Feilretting: Ved opprettelse av ny side eller nyhet ble det lagt inn ekstra linjeskift for hver linje. Denne er nå rettet.
 • TinyMCE: Oppgraderer nå til versjon versjon 3.3.9. Dette ser ut til å fungere smertefritt, men trenger mer testing.
 • Innleggelse av enkelte nye sider som inneholder uren kode returnerte ikke feilmelding uten at det skjedde en oppdatering. Dette er nå rettet. Systemet rydder nå opp uren kode automatisk.


System:

 • Tidssone: Server rapporterte tid for greenwich mean time (GMT) og (UTC) +00:00 på enkelte servere. Denne er nå rettet.
 • Mulighet for å velge eget tidsformat (dato og klokkeslett) via kontrollpanelet. (Funksjonen lagt for utrulling ved neste oppdatering)VERSJON 5.9.9.2 (11.09.2010)

Sidesystem:

 • Sideoversikt: Nå kan hver enkelt side settes til offentlig/ikke offentlig direkte fra sideoversikten (Bruker ajax). Eks: klikk på den grønne V'en og den endrer automatisk statusen til siden, ikke nødvendig å vente på at siden skal laste.


Galleri:

 • Oversikt over album/mapper: kan nå settes til offenlig/ikke offentlig direkte fra oversikten ved å klikke på statusen til albumet/mappen. (Bruker ajax). Eks: klikk på den grønne V'en og den endrer automatisk statusen til albumet.


System:

 • 3 kliks oppdatering til ny versjon. Effektiv og rask oppdatering av systemet. Systemet henter nå oppdateringer fra en egen server så snart de blir tilgjengelige. (Med forutsetning av gyldig lisens) Gjelder bare fra versjon 5.8.3.0 og opp. Dette øker oppdateringshastigheten med 93%. Forutsetter også ftp tilgang til server.
 • 3000 forskjellige ikoner installert.
 • Mindre justeringer av bredder i kontrollpanelet.
 • Hjelpdatabase med oversikt over de mest stilte spørsmål om bruk av systemet.
 • TOS (Terms of Service) nå tilgjengelig under "System" -> "Hjelp".
 • Direkte e-post til teknisk support tilgjengelig under "System" -> "Hjelp".VERSJON 5.9.9.1 (10.09.2010)

Galleri:

 • Sortering av bilder/filer
 • Database: alle adresser til thumbnails flyttet til img databasen. Thumbnaildatabase slettet.
 • html kode oppdatert. Følger nå w3c standarder.
 • renderproblemer i IE fikset. (bredde på meny viste ikke riktig)
 • listevisning oppdatert -> følger nå gallerisystemet slik at en slipper å velge listevisning etter en utført handling.Det bør noteres at E-handel/webshop modulen er midlertidig lagt på is da det er store kostnader til API/lisenser/utvikling. Etterspørselen er også for liten.

 


NB: Enkelte feil kan enda finnes i systemet. Dersom disse blir innrapportert blir det lettere å finne og rette disse.

 
 
VegaDesign.net
Høgåsen 36
8982 Vega
Reg.nr: 994 171 267
MOB: 916 99 215
You are visitor nr 94 902 since 2014/Aug/01
It took 0.0405 seconds to load this page.
Copyright 20©06 VegaDesign.net - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net
   Valid HTML 4.01 Transitional  
Privacy Policy

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved