Welcome
Now you get everything you need to get on the web! You can now rent Vega CMS, including design and support,
for only € 20,- a month!
A simple way to rent tools and technical personel, and the site? it's yours.
Startup fee: € 139,- Read more..
Vega CMS
Help
Booking

Vegaøyans Venner

 

Frivillig forening. Sentralt arbeid for foreningen er å bidra til å ta vare på områdets kulturminner og kulturlandskap, arrangere turer, drive dugnad og samle dokumentasjon fra livet i øyan.

 

Oppsett:

Bruker ProfilDesign CMS og har eget innmeldingsskjema for nye medlemmer.

 

Lansert i Februar 2010.

 

lenke: www.vegavenner.no

Vegaøyans Venner

   
 
 
MOB: 916 99 215
It took 0.0392 seconds to load this page.
Copyright 20©06 VegaDesign.net - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net
   Valid HTML 4.01 Transitional  
Privacy Policy
VegaDesign.net
Høgåsen 36
8980 Vega
Reg.nr: 994 171 267

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.2.7
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved