Your own website? you are in the right place
Now you get everything you need to get on the web! You can now rent Vega CMS, including design and support,
for only € 20,- a month!
A simple way to rent tools and technical personel, and the site? it's yours.
Startup fee: € 139,- Read more..
Vega CMS
Help
Booking

Vegaøyans Venner

 

Frivillig forening. Sentralt arbeid for foreningen er å bidra til å ta vare på områdets kulturminner og kulturlandskap, arrangere turer, drive dugnad og samle dokumentasjon fra livet i øyan.

 

Oppsett:

Bruker ProfilDesign CMS og har eget innmeldingsskjema for nye medlemmer.

 

Lansert i Februar 2010.

 

lenke: www.vegavenner.no

Vegaøyans Venner

   
 
 
MOB: 916 99 215
It took 0.0425 seconds to load this page.
Copyright 20©06 VegaDesign.net - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net
   Valid HTML 4.01 Transitional  
Privacy Policy
VegaDesign.net
Høgåsen 36
8980 Vega
Reg.nr: 994 171 267

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.2.7
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved